پرتال تجاری قشم
تصویری موجود نمی‌باشد

تاریخ مختصری از جزیره‌ی قشم
جزیره عجایب هفتگانه خلیج فارس

ابرکاوان در دوران ساسانیان نام جزیره‌ی قشم “ابرکاوان” بوده است. این جزیره در ابتدای دوران اسلامی بسیار آباد و پررونق بود، سراسر جزیره کشتزارها، درختان خرما و دیگر میوه‌ها یافت می‌شد. ابرکاوان به عنوان مرکزی فعال در دریانوردی شناخته می‌شد. در اواخر دوره‌ی امویان، این جزیره همانند پناهگاهی برای خارجی‌ها بود. نزدیک‌ترین بندر در ساحل […]