پرتال تجاری قشم
پرتال تجاری قشم
فرودگاه بین المللی قشم ۰۷۶-۳۵۳۳۵۰۴۰
جامعه هتلداران قشم۰۷۶-۳۵۲۲۴۴۶۰
ستاد اسکان آموزش و پرورش قشم۰۷۶-۳۵۲۲۷۴۶۱
ستاد اسکان آموزش و پرورش درگهان۰۷۶-۳۵۲۶۵۲۲۲
ستاد اسکان آموزش و پرورش سوزا۰۷۶-۳۵۳۴۷۷۶۰
ستاد دایمی تسهیلات سفرهای قشم۰۷۶-۳۵۲۴۱۱۱۹
دفتر ستاد اجرایی خدمات سفر قشم۰۷۶-۳۵۲۴۰۸۲۰
اورژانس۱۱۵
بیمارستان پیامبر اعظم(ص)۰۷۶-۳۵۲۱۲۵۳۰-۴
بیمارستان خلیج فارس قشم۰۷۶-۳۵۳۶۲۷۰۱-۲
درمانگاه شبانه روزی شهید دارا۰۷۶-۳۵۲۴۹۳۷۴
مرکز سلامت جامعه (شهید ذاکری)۰۷۶-۳۵۲۲۲۷۵۹
پایگاه سلامت شهری۰۷۶-۳۵۲۲۳۵۳۱
مرکز سلامت جامعه رمکان۰۷۶-۳۵۲۷۷۴۳۰
مرکز سلامت جامعه درگهان۰۷۶-۳۵۲۶۲۵۵۵
مرکز بهداشتی درمانی لافت۰۷۶-۳۵۳۷۲۳۰۰
داروخانه شبانه روزی بیمارستان پیامبر اعظم۰۷۶-۳۵۲۱۲۵۵۰
داروخانه شبانه روزی شهید دارا۰۷۶-۳۲۶۲۷۴۲۱
داروخانه شبانه روزی دکتر آهنگ۰۷۶-۳۵۲۲۸۰۵۵
داروخانه دکتر نیکو۰۷۶-۳۵۲۲۲۹۷۶
داروخانه دکتر امینی۰۷۶-۳۵۲۲۰۳۶۱
داروخانه دکتر رحیمی۰۷۶-۳۵۲۲۳۸۹۱
شهرداری قشم۰۷۶-۳۵۲۲۰۱۰۰
فرمانداری شهرستان قشم۰۷۶-۳۵۲۲۵۳۱۲
اداره بنادر و کشتیرانی قشم۰۷۶-۳۵۲۴۱۱۳۴
اداره هواشناسی جزیره قشم۰۷۶-۳۵۲۴۱۰۴۵
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم۰۷۶-۳۵۲۴۲۲۷۱-۳
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری۰۷۶-۳۵۲۵۲۳۵۰
مدیریت امور شهری ، روستایی و اصناف۰۷۶-۳۵۲۵۲۵۲۱
صدور برگ سبز۰۷۶-۳۵۲۵۲۴۳۹
اداره برق قشم۰۷۶-۳۵۲۲۵۵۵۵
مرکز مخابرات قشم۰۷۶-۳۵۲۴۲۱۲۱
اداره کل گمرک و ترانزیت۰۷۶-۳۵۲۴۰۹۱۲
مدیریت امور بازرگانی و اصناف۰۷۶-۳۵۲۴۱۷۸۷
اسکله شهید حقانی بندرعباس۰۷۶-۳۲۲۳۷۷۸۳
اسکله شهید ذاکری قشم۰۷۶-۳۵۲۲۵۵۳۶
اسکله بندر لافت۰۷۶-۳۵۲۵۲۴۲۳
اسکله بندر بهمن۰۷۶-۳۵۲۵۲۳۱۳
امداد خودرو سایپا۰۷۶-۳۵۲۲۹۰-۲
مجتمع ستاره۰۷۶-۳۵۲۴۲۱۱۶
مجتمع پردیس۰۷۶-۳۵۲۴۰۴۵۷
مجتمع فردوسی۰۷۶-۳۵۲۴۰۴۱۰
مجتمع خلیج فارس۰۷۶-۳۵۲۴۲۵۳۱
مجتمع مرجان۰۷۶-۳۵۲۴۲۲۰۱
بازار قدیم۰۷۶-۳۵۲۲۷۵۶۲
سیتی سنتر۰۷۶-۳۵۲۴۶۱۱۵
پارک کروکودیل نوپک قشم۰۷۶-۳۵۲۴۶۲۷۹

آنچه خواهید خواند :

ادارات و تلفن های ضروری قشم

همواره یکی از دغدغه های مهم هر شهروند اطلاع از لیست ادارات و تلفن های ضروری هر شهر هست بنابراین نسبت به تهیه لیست ادارات و تلفن های آنها اقدام نموده ایم و به زودی لیست خود را بصورت کامل تر فراهم و ارائه خواهیم نمود.

لیست ادارات شامل چه مواردی خواهد بود؟

این لیست شامل موقعیت اداره و سازمان به روی نقشه قابل رد یابی با گوگل مپ ، نام و نام خانوادگی متصدی و مقام مسئول ، شماره تلفن ، فکس ، ایمیل ، سایت و هر راه ارتباط دیگری به عبارت دیگر ارتباط سریعتر شما را فراهم خواهد آورد.

نیازمندی های قشم و بانک مشاغل مراکز خرید قشم چاپ قشم
فرودگاه بین المللی قشم ۰۷۶-۳۵۳۳۵۰۴۰
جامعه هتلداران قشم۰۷۶-۳۵۲۲۴۴۶۰
ستاد اسکان آموزش و پرورش قشم۰۷۶-۳۵۲۲۷۴۶۱
ستاد اسکان آموزش و پرورش درگهان۰۷۶-۳۵۲۶۵۲۲۲
ستاد اسکان آموزش و پرورش سوزا۰۷۶-۳۵۳۴۷۷۶۰
ستاد دایمی تسهیلات سفرهای قشم۰۷۶-۳۵۲۴۱۱۱۹
دفتر ستاد اجرایی خدمات سفر قشم۰۷۶-۳۵۲۴۰۸۲۰
اورژانس۱۱۵
بیمارستان پیامبر اعظم(ص)۰۷۶-۳۵۲۱۲۵۳۰-۴
بیمارستان خلیج فارس قشم۰۷۶-۳۵۳۶۲۷۰۱-۲
درمانگاه شبانه روزی شهید دارا۰۷۶-۳۵۲۴۹۳۷۴
مرکز سلامت جامعه (شهید ذاکری)۰۷۶-۳۵۲۲۲۷۵۹
پایگاه سلامت شهری۰۷۶-۳۵۲۲۳۵۳۱
مرکز سلامت جامعه رمکان۰۷۶-۳۵۲۷۷۴۳۰
مرکز سلامت جامعه درگهان۰۷۶-۳۵۲۶۲۵۵۵
مرکز بهداشتی درمانی لافت۰۷۶-۳۵۳۷۲۳۰۰
داروخانه شبانه روزی بیمارستان پیامبر اعظم۰۷۶-۳۵۲۱۲۵۵۰
داروخانه شبانه روزی شهید دارا۰۷۶-۳۲۶۲۷۴۲۱
داروخانه شبانه روزی دکتر آهنگ۰۷۶-۳۵۲۲۸۰۵۵
داروخانه دکتر نیکو۰۷۶-۳۵۲۲۲۹۷۶
داروخانه دکتر امینی۰۷۶-۳۵۲۲۰۳۶۱
داروخانه دکتر رحیمی۰۷۶-۳۵۲۲۳۸۹۱
شهرداری قشم۰۷۶-۳۵۲۲۰۱۰۰
فرمانداری شهرستان قشم۰۷۶-۳۵۲۲۵۳۱۲
اداره بنادر و کشتیرانی قشم۰۷۶-۳۵۲۴۱۱۳۴
اداره هواشناسی جزیره قشم۰۷۶-۳۵۲۴۱۰۴۵
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم۰۷۶-۳۵۲۴۲۲۷۱-۳
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری۰۷۶-۳۵۲۵۲۳۵۰
مدیریت امور شهری ، روستایی و اصناف۰۷۶-۳۵۲۵۲۵۲۱
صدور برگ سبز۰۷۶-۳۵۲۵۲۴۳۹
اداره برق قشم۰۷۶-۳۵۲۲۵۵۵۵
مرکز مخابرات قشم۰۷۶-۳۵۲۴۲۱۲۱
اداره کل گمرک و ترانزیت۰۷۶-۳۵۲۴۰۹۱۲
مدیریت امور بازرگانی و اصناف۰۷۶-۳۵۲۴۱۷۸۷
اسکله شهید حقانی بندرعباس۰۷۶-۳۲۲۳۷۷۸۳
اسکله شهید ذاکری قشم۰۷۶-۳۵۲۲۵۵۳۶
اسکله بندر لافت۰۷۶-۳۵۲۵۲۴۲۳
اسکله بندر بهمن۰۷۶-۳۵۲۵۲۳۱۳
امداد خودرو سایپا۰۷۶-۳۵۲۲۹۰-۲
مجتمع ستاره۰۷۶-۳۵۲۴۲۱۱۶
مجتمع پردیس۰۷۶-۳۵۲۴۰۴۵۷
مجتمع فردوسی۰۷۶-۳۵۲۴۰۴۱۰
مجتمع خلیج فارس۰۷۶-۳۵۲۴۲۵۳۱
مجتمع مرجان۰۷۶-۳۵۲۴۲۲۰۱
بازار قدیم۰۷۶-۳۵۲۲۷۵۶۲
سیتی سنتر۰۷۶-۳۵۲۴۶۱۱۵
پارک کروکودیل نوپک قشم۰۷۶-۳۵۲۴۶۲۷۹