پرتال تجاری قشم
پرتال تجاری قشم
فرودگاه بین المللی قشم  ۰۷۶-۳۵۳۳۵۰۴۰
جامعه هتلداران قشم ۰۷۶-۳۵۲۲۴۴۶۰
ستاد اسکان آموزش و پرورش قشم ۰۷۶-۳۵۲۲۷۴۶۱
ستاد اسکان آموزش و پرورش درگهان ۰۷۶-۳۵۲۶۵۲۲۲
ستاد اسکان آموزش و پرورش سوزا ۰۷۶-۳۵۳۴۷۷۶۰
ستاد دایمی تسهیلات سفرهای قشم ۰۷۶-۳۵۲۴۱۱۱۹
دفتر ستاد اجرایی خدمات سفر قشم ۰۷۶-۳۵۲۴۰۸۲۰
اورژانس ۱۱۵
بیمارستان پیامبر اعظم(ص) ۰۷۶-۳۵۲۱۲۵۳۰-۴
بیمارستان خلیج فارس قشم ۰۷۶-۳۵۳۶۲۷۰۱-۲
درمانگاه شبانه روزی شهید دارا ۰۷۶-۳۵۲۴۹۳۷۴
مرکز سلامت جامعه (شهید ذاکری) ۰۷۶-۳۵۲۲۲۷۵۹
پایگاه سلامت شهری ۰۷۶-۳۵۲۲۳۵۳۱
مرکز سلامت جامعه رمکان ۰۷۶-۳۵۲۷۷۴۳۰
مرکز سلامت جامعه درگهان ۰۷۶-۳۵۲۶۲۵۵۵
مرکز بهداشتی درمانی لافت ۰۷۶-۳۵۳۷۲۳۰۰
داروخانه شبانه روزی بیمارستان پیامبر اعظم ۰۷۶-۳۵۲۱۲۵۵۰
داروخانه شبانه روزی شهید دارا ۰۷۶-۳۲۶۲۷۴۲۱
داروخانه شبانه روزی دکتر آهنگ ۰۷۶-۳۵۲۲۸۰۵۵
داروخانه دکتر نیکو ۰۷۶-۳۵۲۲۲۹۷۶
داروخانه دکتر امینی ۰۷۶-۳۵۲۲۰۳۶۱
داروخانه دکتر رحیمی ۰۷۶-۳۵۲۲۳۸۹۱
شهرداری قشم ۰۷۶-۳۵۲۲۰۱۰۰
فرمانداری شهرستان قشم ۰۷۶-۳۵۲۲۵۳۱۲
اداره بنادر و کشتیرانی قشم ۰۷۶-۳۵۲۴۱۱۳۴
اداره هواشناسی جزیره قشم ۰۷۶-۳۵۲۴۱۰۴۵
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم ۰۷۶-۳۵۲۴۲۲۷۱-۳
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ۰۷۶-۳۵۲۵۲۳۵۰
مدیریت امور شهری ، روستایی و اصناف ۰۷۶-۳۵۲۵۲۵۲۱
صدور برگ سبز ۰۷۶-۳۵۲۵۲۴۳۹
اداره برق قشم ۰۷۶-۳۵۲۲۵۵۵۵
مرکز مخابرات قشم ۰۷۶-۳۵۲۴۲۱۲۱
اداره کل گمرک و ترانزیت ۰۷۶-۳۵۲۴۰۹۱۲
مدیریت امور بازرگانی و اصناف ۰۷۶-۳۵۲۴۱۷۸۷
اسکله شهید حقانی بندرعباس ۰۷۶-۳۲۲۳۷۷۸۳
اسکله شهید ذاکری قشم ۰۷۶-۳۵۲۲۵۵۳۶
اسکله بندر لافت ۰۷۶-۳۵۲۵۲۴۲۳
اسکله بندر بهمن ۰۷۶-۳۵۲۵۲۳۱۳
امداد خودرو سایپا ۰۷۶-۳۵۲۲۹۰-۲
مجتمع ستاره ۰۷۶-۳۵۲۴۲۱۱۶
مجتمع پردیس ۰۷۶-۳۵۲۴۰۴۵۷
مجتمع فردوسی ۰۷۶-۳۵۲۴۰۴۱۰
مجتمع خلیج فارس ۰۷۶-۳۵۲۴۲۵۳۱
مجتمع مرجان ۰۷۶-۳۵۲۴۲۲۰۱
بازار قدیم ۰۷۶-۳۵۲۲۷۵۶۲
سیتی سنتر ۰۷۶-۳۵۲۴۶۱۱۵
پارک کروکودیل نوپک قشم ۰۷۶-۳۵۲۴۶۲۷۹

آنچه خواهید خواند :

ادارات و تلفن های ضروری قشم

همواره یکی از دغدغه های مهم هر شهروند اطلاع از لیست ادارات و تلفن های ضروری هر شهر هست بنابراین نسبت به تهیه لیست ادارات و تلفن های آنها اقدام نموده ایم و به زودی لیست خود را بصورت کامل تر فراهم و ارائه خواهیم نمود.

لیست ادارات شامل چه مواردی خواهد بود؟

این لیست شامل موقعیت اداره و سازمان به روی نقشه قابل رد یابی با گوگل مپ ، نام و نام خانوادگی متصدی و مقام مسئول ، شماره تلفن ، فکس ، ایمیل ، سایت و هر راه ارتباط دیگری به عبارت دیگر ارتباط سریعتر شما را فراهم خواهد آورد.

فرودگاه بین المللی قشم  ۰۷۶-۳۵۳۳۵۰۴۰
جامعه هتلداران قشم ۰۷۶-۳۵۲۲۴۴۶۰
ستاد اسکان آموزش و پرورش قشم ۰۷۶-۳۵۲۲۷۴۶۱
ستاد اسکان آموزش و پرورش درگهان ۰۷۶-۳۵۲۶۵۲۲۲
ستاد اسکان آموزش و پرورش سوزا ۰۷۶-۳۵۳۴۷۷۶۰
ستاد دایمی تسهیلات سفرهای قشم ۰۷۶-۳۵۲۴۱۱۱۹
دفتر ستاد اجرایی خدمات سفر قشم ۰۷۶-۳۵۲۴۰۸۲۰
اورژانس ۱۱۵
بیمارستان پیامبر اعظم(ص) ۰۷۶-۳۵۲۱۲۵۳۰-۴
بیمارستان خلیج فارس قشم ۰۷۶-۳۵۳۶۲۷۰۱-۲
درمانگاه شبانه روزی شهید دارا ۰۷۶-۳۵۲۴۹۳۷۴
مرکز سلامت جامعه (شهید ذاکری) ۰۷۶-۳۵۲۲۲۷۵۹
پایگاه سلامت شهری ۰۷۶-۳۵۲۲۳۵۳۱
مرکز سلامت جامعه رمکان ۰۷۶-۳۵۲۷۷۴۳۰
مرکز سلامت جامعه درگهان ۰۷۶-۳۵۲۶۲۵۵۵
مرکز بهداشتی درمانی لافت ۰۷۶-۳۵۳۷۲۳۰۰
داروخانه شبانه روزی بیمارستان پیامبر اعظم ۰۷۶-۳۵۲۱۲۵۵۰
داروخانه شبانه روزی شهید دارا ۰۷۶-۳۲۶۲۷۴۲۱
داروخانه شبانه روزی دکتر آهنگ ۰۷۶-۳۵۲۲۸۰۵۵
داروخانه دکتر نیکو ۰۷۶-۳۵۲۲۲۹۷۶
داروخانه دکتر امینی ۰۷۶-۳۵۲۲۰۳۶۱
داروخانه دکتر رحیمی ۰۷۶-۳۵۲۲۳۸۹۱
شهرداری قشم ۰۷۶-۳۵۲۲۰۱۰۰
فرمانداری شهرستان قشم ۰۷۶-۳۵۲۲۵۳۱۲
اداره بنادر و کشتیرانی قشم ۰۷۶-۳۵۲۴۱۱۳۴
اداره هواشناسی جزیره قشم ۰۷۶-۳۵۲۴۱۰۴۵
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم ۰۷۶-۳۵۲۴۲۲۷۱-۳
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ۰۷۶-۳۵۲۵۲۳۵۰
مدیریت امور شهری ، روستایی و اصناف ۰۷۶-۳۵۲۵۲۵۲۱
صدور برگ سبز ۰۷۶-۳۵۲۵۲۴۳۹
اداره برق قشم ۰۷۶-۳۵۲۲۵۵۵۵
مرکز مخابرات قشم ۰۷۶-۳۵۲۴۲۱۲۱
اداره کل گمرک و ترانزیت ۰۷۶-۳۵۲۴۰۹۱۲
مدیریت امور بازرگانی و اصناف ۰۷۶-۳۵۲۴۱۷۸۷
اسکله شهید حقانی بندرعباس ۰۷۶-۳۲۲۳۷۷۸۳
اسکله شهید ذاکری قشم ۰۷۶-۳۵۲۲۵۵۳۶
اسکله بندر لافت ۰۷۶-۳۵۲۵۲۴۲۳
اسکله بندر بهمن ۰۷۶-۳۵۲۵۲۳۱۳
امداد خودرو سایپا ۰۷۶-۳۵۲۲۹۰-۲
مجتمع ستاره ۰۷۶-۳۵۲۴۲۱۱۶
مجتمع پردیس ۰۷۶-۳۵۲۴۰۴۵۷
مجتمع فردوسی ۰۷۶-۳۵۲۴۰۴۱۰
مجتمع خلیج فارس ۰۷۶-۳۵۲۴۲۵۳۱
مجتمع مرجان ۰۷۶-۳۵۲۴۲۲۰۱
بازار قدیم ۰۷۶-۳۵۲۲۷۵۶۲
سیتی سنتر ۰۷۶-۳۵۲۴۶۱۱۵
پارک کروکودیل نوپک قشم ۰۷۶-۳۵۲۴۶۲۷۹