پرتال تجاری قشم
پرتال تجاری قشم

برنامه پرواز ها از قشم و به قشم

فرودگاه قشم پرواز به قشم پرواز به قشم

آدرس فرودگاه قشم

فرودگاه بین المللی قشم

استان هرمزگان ، جزیره قشم ، فرودگاه بین المللی قشم

تلفن:
سامانه ۱۹۹
تلفن گویای فرودگاه :
۳۵۳۳۵۰۰۰-۵۰۰۴ ۰۷۶
داخلی فرودگاه _ ارتباط :
۳۵۳۳۵۰۰۵ ۰۷۶

تاریخچه فرودگاه قشم

مطالعات اولیه احداث فرودگاه قشم از سال ۱۳۰۴ شروع گردیده ؛در سال ۱۳۳۵فعالیت ساختمانی را آغاز نموده است. شروع جابجائی مسافر وحمل بار از سال ۱۳۴۹ با دو پرواز در هفته از نوع DC6 بین قشم وتهران وبالعکس انجام میگردیده است. مساحت اولیه پایانه فرودگاه  ۶۰۰ مترمربع وطول باند اصلی ۲۶۰۰متر با عرض ۴۵ متر وباند فرعی ۲۰۰۰متر با عرض ۴۵متر مربع بوده است.

در سال ۱۳۶۰ عملیات تطویل وروکش باند اصلی به طول ۳۸۴۵متر عرض ۶۰ متر ارتقاء‌یافته است که در سال ۱۳۶۶ به بهره برداری و در سال ۱۳۶۹ تحویل قطعی گردیده است. در سال ۱۳۶۲انعقاد قرارداد توسعه ترمینال فرودگاه به میزان ۱۲۰۰متر مربع منعقد ودر سال ۱۳۶۶ مساحت ترمینال ها به ۱۸۰۰متر مربع افزایش ومجددا در سال ۱۳۶۹ با ایجاد توسعه پایانه پایانه حجاج (طبقه دوم) به ۲۶۰۰متر مربع گسترش یافته در سال ۱۳۷۲  پایانه حجاج با زیربنای ۳۰۰۰متر مربع به بهره برداری رسیده است .

 

این صفحه توسط سایت نیازمندی های قشم و بانک مشاغل تهیه شده است.

 

قشم چاپ قشم ، طراحی ، چاپ ، تبلیغات